När Sezgin Kadir på Kraftringen beskriver Boverkets byggregler som snedvridna genom att gynna värmepumpar är det utifrån hans föreställning om att hans produkt fjärrvärmen är miljömässigt överlägsen den konkurrerande produkten, nämligen elen och värmepumpen. Det är naturligtvis inte anmärkningsvärt, konkurrens på värmemarknaden är inget som fjärrvärmebolagen är vana vid, skriver Per Jonasson, vd vid Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Byggreglerna har inte och kommer inte, i de förslag som hittills presenterats gynna värmepumpar. Värmepumparna har sedan länge straffats med energihushållningskrav som legat 60 procent högre än de för fjärrvärmen. Nu föreslås en höjning till 160 procent vilket styr ytterligare mot fjärrvärme som tekniklösning. Att påstå att ett förslag som höjer kraven för värmepumpar möts med argumentet att just dessa krav snedvrider konkurrensen är därför, för oss, besynnerligt även om vi förstår fjärrvärmebranschens önskan om att försvåra för värmepumparna.

Vi hoppas och tror, trots allt, att Kraftringen har en så pass attraktiv produkt att man klarar sig på en numera konkurrensutsatt marknad, även utan Kadirs önskan om byggregler som premierar fjärrvärme.

expressen.se, debatt av Per Jonasson. 24 sep -19

Artikel hämtad från Energi i media 20190926