Den senaste månaden har vi fått fem nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi:

  • Göteborgs Stad
  • Härryda Vatten och Avfall AB
  • Lilla Edets kommun
  • Mellersta Skånes Kraft, Ek för
  • Mölndals stad