För att öka transparens och underlätta fakturahantering för våra medlemsföretag pågår testkörningar med pdf-bilagor.

Önskemål om att kunna se leverantörens fakturaunderlag har gällt främst fakturor avseende montage, konsult och askhantering.

Testkörning har inneburit bilagor till samtliga fakturor och bilagan är en PDF-kopia av leverantörens faktura.

 

Viktigt att notera att det är enbart Sinfras faktura som ska betalas.

 

Har ni frågor och funderingar kontakta oss gärna.

 Vår kontaktperson:

Desirée Sundman