Sinfras styrelse kallar till extra föreningsstämma den 25 januari 2024 kl 9. Extrastämman hålls för att ratificera tidigare stämmobeslut gällande stadgeändring och genomförs digitalt via länk.

Anmäl dig här. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag.