Flera av våra medlemmar har upplevt att det kan vara svårt eller krångligt att genomföra en förnyad konkurrensutsättning. För att underlätta processen finns det nu mallar framtagna, specifikt anpassade för respektive ramavtalsområde.

Det finns inga krav på att mallarna måste användas utan de ska vara till hjälp om behov finns. De kan även justeras vid användandet för att passa medlemmens specifika önskemål.

Mallarna finns publicerade i Medlemsportalen, där det även finns en guide för användning av materialet.