En svensk tiger!

Sedan flera år tillbaka har Sinfra arbetat med säkerhetsfrågor på olika sätt. Självklart är produktsäkerhet och tjänstesäkerhet i topp när vi gör våra upphandlingar. Mindre känt är att Sinfra även aktivt arbetat med att förbättra den svenska beredskapen.

Jag får ibland frågan varför Sinfra lade ner beredskapspoolerna som vi då administrerade och svaret är enkelt. Poolerna var bra som idé, men fungerade inte i praktiken. Dessutom omfattade det material som inte var så svårt att få tag på om man verkligen behövde det. Sedan ett antal år tillbaka är det i stället försörjningskedjorna som är intressanta – hur ser vi till att ha ett flöde in till Sverige även i kristider, observera att det inte behöver vara krig för att försörjning ska vara ett problem.

Sinfra började med att se över kedjorna för ett antal år sedan och tydligt framträdande då var att vi hade liten eller ingen kontakt med andra länders inköpscentraler. De som verkligen skulle kunna hjälpa oss i tider av kris. Sinfra har sen dess målmedvetet byggt upp relationer med andra länder och andra länders inköpsverksamheter. Avsikten är att a stabila relationer med många länders representanter.

Ett arbete på en mer internationell arena visar också på andra svagheter i vårt svenska sätt att se på nyttigheterna vi arbetar med – alla länder har inte goda intentioner. I arbetet med att skapa internationella relationer har, tyvärr, Sinfra träffat på de som vill oss illa fler än en gång. Sinfra beslutade sig tidigt för att motarbeta krafter av det slaget för att säkerställa att våra medlemmar inte bara har den bästa tekniken. utan även ett skydd i den teknik eller de tjänster som avropas via ramavtalen. Det kom att bli en långt mycket större uppgift än vi på Sinfra kunde ana. Idag är det en daglig uppgift som vi alla arbetar med – allt från att säkerställa att våra medlemmar inte blir felaktigt fakturerade till att välja leverantörer som visar att de är säkra i sin hantering och teknik.

Jag höll ett föredrag på ”Mötesplats Samhällssäkerhet” härom veckan där jag berättade om vårt arbete. Det är alltid roligt med beröm men samtidigt blev jag lite nedslagen. Vi i Sverige har mycket att ta igen från den tid då vi hade ett fungerande civilförsvar. Idag finns nästan inget kvar av det. Sinfras initiativ är ett av de få som är aktivt idag. En viktig fördel med att använda Sinfra är att vi aldrig lämnar ut några uppgifter om enskilda medlemmar, inte heller information till tredje part. Det gör att när ni använder ramavtalen kan inte makter med onda avsikter, hitta den information de letar efter, utan att avslöja sig.

Vi ska vara transparanta, inte naiva. Och vi ska vara kraftfulla i vårt agerande – som en svensk tiger.