​E-faktura till Sinfra

För att minska miljöbelastningen samt öka effektiviteten och kvaliteten tar Sinfra endast emot e-faktura.

Så kommer ni igång

Har ni redan en operatör som hanterar e-fakturor till era kunder ska ni kontakta dem och meddela dem Sinfras elektroniska adresser som listas nedan.
Be er operatör använda PEPPOL när de skickar era filer till Sinfras operatör.

  • Organisationsnummer: 716419-3323
  • GLN: 7367164193324
  • PEPPOL-id: använd GLN
  • Operatör: Kofax (Tidigare Lexmark Expert Systems)

Sinfra rekommenderar eller förespråkar ingen särskild e-fakturaoperatör men om ni inte har någon idag kan ni gratis skapa e-fakturor till Sinfra på www.invoiceportal.net.