E-faktura från Sinfra

Sinfra fakturerar via e-faktura för att minska miljöbelastningen, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Av samma skäl ställer vi dessa krav även på våra ramavtalsleverantörer.

Fördelar för er att ta emot e-faktura

  • Ni reducerar manuell hantering
  • Ökad effektivitet och kvalitet eftersom information återanvänds

Bra att veta

  • Tänk på att en pdf-faktura inte är en elektronisk faktura.
  • Sinfra åtar sig inga kostnader för ert införande av ­­­e-faktura.
  • Sinfra rekommenderar eller förespråkar ingen särskild e-fakturaoperatör.

Så börjar ni ta emot e-fakturor från Sinfra

Om ni inte redan angett e-faktura som mottagningssätt, välkommen att kontakta faktura@sinfra.se om ni vill veta mer eller har frågor rörande hur vi arbetar med e-faktura.

Om ni inte får bilagor tillsammans med e-fakturan, inte kan se eller på annat sätt hantera bilagorna behöver ni åtgärda problemet lokalt i ert eget system alternativt kontakta er e-fakturaoperatör.