E-faktura från Sinfra

Sinfra vill skicka e-faktura till er som medlem för att minska miljöbelastningen, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Av samma skäl ställer vi dessa krav även på våra ramavtalsleverantörer.

Fördelar för er att ta emot e-faktura

  • Ni reducerar manuell hantering
  • Ökad effektivitet och kvalitet eftersom information återanvänds

Bra att veta

  • Tänk på att en pdf-faktura inte är en elektronisk faktura.
  • Sinfra åtar sig inga kostnader för ert införande av ­­­e-faktura.
  • Sinfra rekommenderar eller förespråkar ingen särskild e-fakturaoperatör.

Så börjar ni ta emot e-fakturor från Sinfra

Om ni inte redan angett e-faktura som mottagningssätt, välkommen att kontakta faktura@sinfra.se om ni vill veta mer eller har frågor rörande hur vi arbetar med e-faktura.

Om ni inte får bilagor tillsammans med e-fakturan, inte kan se bilagorna eller inte kan hantera bilagorna i era system är det ni som måste lösa det genom att kontakta er e-fakturaoperatör eller lösa det internt i ert eget system.