E-faktura från Sinfra

fSinfra vill skicka e-faktura till er som medlem för att minska miljöbelastningen, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Av samma skäl ställer vi dessa krav även på våra ramavtalsleverantörer.

Fördelar för er att ta emot e-faktura

  • Ni reducerar manuell hantering
  • Ökad effektivitet och kvalitet eftersom information återanvänds

Bra att veta

  • Tänk på att en pdf-faktura inte är en elektronisk faktura.
  • Sinfra åtar sig inga kostnader för ert införande av ­­­e-faktura.
  • Sinfra rekommenderar eller förespråkar ingen särskild e-fakturaoperatör.

Så börjar ni ta emot e-fakturor från Sinfra

  • Ni behöver bara fylla i detta formulär för att vi ska komma igång.
  • Kontakta faktura@sinfra.se om ni vill veta mer eller har frågor rörande hur vi arbetar med e-faktura.

Leverantörens fakturaunderlag som pdf-bilaga

Sedan februari 2020 kan de medlemmar som tar emot e-faktura från oss automatiskt även få ramavtalsleverantörens faktura eller underlag som en pdf-faktura. Samtliga bilagor slås – i förekommande fall – ihop till en flersidig pdf. Detta är ytterligare ett konkret steg i den transparens vi arbetar för gentemot er som medlem. Var dock uppmärksam på att det är Sinfras faktura som ska betalas och inte ramavtalsleverantörens kopia.

Om ni inte får bilagor tillsammans med e-fakturan, inte kan se bilagorna eller inte kan hantera bilagorna i era system är det ni som måste lösa det genom att kontakta er e-fakturaoperatör eller lösa det internt i ert eget system.