Sinfra har tecknat ramavtal inom Drönartjänster. Det är ett helt nytt ramavtalsområde som bland annat innefattar olika typer av besiktningar och inspektioner.

– Genom att teckna ramavtal för drönartjänster kan Sinfra underlätta för medlemmarna att använda klimatsmart teknik där det är möjligt, säger Magnus Pettersson, Strategisk Upphandlare El & Fiber. Med hjälp av Drönartjänster finns det exempelvis möjlighet att genomföra besiktningar av kraftledningar på ett sätt som är betydligt mer skonsamt för miljön samt en säkrare arbetsmiljö för personalen som utför den.

Ramavtal är tecknat med 11 leverantörer och trädde i kraft 2022-01-01.