Användningen av kol för att producera elektricitet i Europa minskade dramatiskt under 2019.
I exempelvis Tyskland minskade brunkolsanvändningen med 22 procent och stenkolsanvändningen med hela 33 procent under 2019 jämfört med 2018.
Det här är något som har märkts i Vattenfalls enorma stenkolkraftverk Moorburg i Hamburg som under året bara gått på halvfart.
– Helgen som gick var kraftverket helt avstängt. Anledningen var att billig vindkraft fick priserna på elbörsen att falla så att det inte lönade sig för oss att köra anläggningen, säger Gudrun Bode på kraftverkets informationscentrum i samband med Vetenskapsradions besök där i mitten av december.
Flera orsaker samverkar till att kolet allt mer trängs ut. Dels har fossil gas blivit mycket billigare, dels byggs allt mer billiga förnybara elkällor som utnytt jar vind och sol. Och så har priset för de så kallade utsläppsrätterna, som kraftverken måste köpa in för att få släppa ut koldioxid, mer än fyrdubblats bara på ett par år.

Artikel hämtad från Energinyheter 2020-01-16