Inför ett avrop vill medlemmarna ibland få råd och tips från någon som har gått igenom den processen tidigare. Man kan också ha funderingar kring ett visst ramavtalsområde eller bara bolla erfarenheter och kunskaper kring upphandlingar, avrop och branschen i stort.

För den typen av dialog finns det nu ett diskussionsforum i Sinfras Medlemsportal. Endast för medlemmar utan inblandning av Sinfra eller leverantörer.

Välkommen in!