Den förnyelsebara energin utvecklas potentiellt. I traditionellt kol- och oljeproducerande länder inser man att framtida investeringar ska ske i förnyelsebar energi, skriver Hans Skagerlind

Gulfstaterna kan med solpaneler framställa elenergi till en tredjedel av kostnaden för olja och gas. Indien som varit stor kolproducent ställer om till solel.  Kina finns idag världens största produktion av elbilar. Dessa jättemarknader kommer att överflygla västländerna som sedan mer än hundra år har byggt sina ekonomier på produktion av fossil energi.

Värmlands Folkblad, insändare, 30 jun -17