Den positiva utveckling som vi kunnat se under en längre tid för Sinfras verksamhet fortsätter med oförminskad kraft. Både med avseende på omsättningen i ramavtalen och tillströmningen av nya medlemmar pekar detta verksamhetsår mot rekordnoteringar.
Omsättningen i ramavtalen har under en längre tid varit ständigt ökande och vi kan med glädje konstatera att utvecklingen just under de senaste månaderna resulterat i rekordnivåer.

Det är extra roligt att vi samtidigt kan konstatera att till tillströmningen av nya medlemmar är stor.
Det betyder att allt fler verksamheter inom försörjningssektorn sätter ett värde på ett medlemskap samtidigt som vi från verksamhetens sida känner att vi på olika sätt når ut med vårt budskap om att skapa medlemsnytta och vår ambition att tillföra mervärde för våra medlemmar.

Hög omsättning i ramavtalen och många nya medlemmar är ju naturligtvis väldigt glädjande och roligt för verksamheten, men det för samtidigt med sig andra effekter som att belastningen på verksamheten ökar. inte minst gäller det vår fakturaprocess.

I takt med ökad omsättning i ramavtalen så ökar antalet fakturor i motsvarande grad, redan under maj månad kunde vi konstatera att rekordnoteringen från föregående år var passerad.
Sinfra arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamhetens alla delar för att på så sätt kunna möta och svara upp till de krav och förväntningar som ställs på verksamheten från medlemmar, leverantörer myndigheter och övriga intressenter.