Den 1 april träder lagkravet på e-faktura till offentlig sektor, kommuner och landsting i kraft i som ett led i att möta e-fakturadirektivet som driftsätts i hela EU. Sinfra har tagit ställning till detta och har även deltagit i webbseminarium som hölls av SKL och DIGG den 22 januari.

Bakgrundsinformation om lagkravet hittar du i följande länkar:

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor

http://sfti.se/tjanster/nyheter/nyhetsarkiv/webbtvsandinformationforleverantorertilloffentligsektoromnyaefakturalagen.3709.html