Koldioxidreducerande åtgärder

Koldioxidreducerande åtgärder

Koldioxidreducerande åtgärder med tillhörande tjänster är ett nytt ramavtalsområde som verkligen ligger i tiden. Ramavtalsområdet börjar gälla 2023-02-01 och omfattar tjänster kopplade till koldioxidreducering såsom analyser, beräkningar, målsättningar, strategier,...
Rökgasrening

Rökgasrening

Rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster är ett helt nytt ramavtalsområde, som ligger i linje med MCP-direktivet. Det innefattar uppgradering av befintligt eller komplettering med ett helt nytt reningssystem för produktionsanläggningen....
Brunnsborrning

Brunnsborrning

Brunnsborrning är ett nytt ramavtalsområde hos Sinfra med start 2023-01-15. Det är uppdelat i tre olika tjänsteområden: Vattenbrunnar såsom bland annat bergbrunnar, filterbrunnar, formations- och grusfilterbrunnar Energibrunnar såsom kollektorbrunnar, energilager och...
Podavsnitt om kategoribaserad upphandling

Podavsnitt om kategoribaserad upphandling

Sinfra jobbar med kategoribaserad upphandling. Det ger oss en djupare förståelse för medlemmarnas behov och därmed en ökad medlemsnytta. Lyssna på senaste avsnittet av vår podcast Upphandlingar och Avrop, där Linnea Norden och Nathalie Suares berättar mer om det. De...
Vi stödjer Musikhjälpen

Vi stödjer Musikhjälpen

Alla barn har rätt till en trygg barndom, men just nu är 42 miljoner barn på flykt undan krig och konflikter. Många har förlorat sina föräldrar, utsatts för våld och saknar självklara saker som ett tryggt hem och möjlighet att gå i skolan. Sinfra stödjer Musikhjälpen...
Nu kommer återbäringen

Nu kommer återbäringen

Vid verksamhetsårets slut hade vi ett betydande överskott och det ska givetvis gå tillbaka till våra medlemmar. Återigen betalar vi ut en återbäring och inför kommande verksamhetsår planerar vi ytterligare sänkning av kickbacken från redan nu väldigt låga nivåer....