Områdessäkerhet – nytt ramavtalsområde

Områdessäkerhet – nytt ramavtalsområde

Efter önskemål från våra medlemmar har vi upphandlat ett helt nytt ramavtalsområde – Områdessäkerhet. Ramavtalet omfattar fysiskt skydd, som exempelvis olika typer av grindar, stängsel och forceringsskydd samt säkerhetsteknik såsom områdeslarm, inbrottslarm,...
Förnyelsebara bränslen – förnyelseupphandling

Förnyelsebara bränslen – förnyelseupphandling

Ramavtalsområdet Förnyelsebara bränslen ersätter det befintliga området Eldningsolja och diesel med start 2022-02-01. Genom en förnyelseupphandling har avtalets innehåll utökats och innefattar förnyelsebara bränslen både som drivmedel och eldningsolja för...
Nytt podavsnitt ute nu

Nytt podavsnitt ute nu

I avsnitt 2 av podden Upphandlingar och Avrop får vi träffa de strategiska upphandlarna Ted Waldesten och Musa Bargabriel. De berättar om ramavtalsområdena Nyförläggning med schaktfria metoder samt Konsulter inom anläggningsinformation och dokumentation. Lyssna...
Verktyg med tillbehör – förnyelseupphandling

Verktyg med tillbehör – förnyelseupphandling

En förnyelseupphandling av ramavtalsområdet Verktyg med tillbehör, förbrukningsartiklar för verkstad, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last har genomförts. Det nya ramavtalet började gälla 2022-01-01 och avtal har tecknats med sju leverantörer...