Lär dig mer om avrop

Lär dig mer om avrop

I detta specialavsnitt av podcasten Upphandlingar och Avrop blir vi guidade genom de olika alternativen för avrop på våra ramavtal. Sophia Rörström och Nabaz Dalshad reder ut begreppen och ger enkla och matnyttiga exempel på hur de olika sorters avropen går till....
Sinfras första Dynamiska Inköpssystem är publicerat

Sinfras första Dynamiska Inköpssystem är publicerat

Nu publicerar vi vårt första Dynamiska Inköpssytem (DIS). Ett Dynamiskt Inköpssystem innebär att det inte finns ett traditionellt ramavtal att avropa ifrån. I stället kan leverantörer löpande ansöka om att få bli kvalificerade i DISet, vilket ökar möjligheten för...
Prisnedgång på fjärrvärme- och fjärrkylarör

Prisnedgång på fjärrvärme- och fjärrkylarör

Sedan april har råvarumarknaden stabiliserat sig och vi har sett en kraftig prisnedgång. Det innebär att priserna på fjärrvärme- och fjärrkylarör stadigt har minskat sedan juni, vilket är en väldigt glädjande utveckling för branschen som helhet men framför allt för...
Två nya ramavtalsområden inom kategori VA

Två nya ramavtalsområden inom kategori VA

I augusti avslutades två upphandlingar inom kategori Vatten & Avlopp. Den ena är en ny upphandling som omfattar kemiska produkter och den andra är en förnyelseupphandling för ledningsunderhåll, ledningsförnyelse och brunnsrenovering. Kemiska produkter I...