< Tillbaka

Case

Långsiktigt serviceavtal

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Offentlig upphandling

När:
Oktober 2023 – Januari 2024

Inköpsresurs Sinfra:
Josefine Forsgren

Uppdrag och behov

Medlemmen hade ett behov av att förnya ett snart utgående avtal, samtidigt som det fanns utrymme för förbättringar i olika avtalsdelar. Utöver det var ett långsiktigt avtal önskvärt, vilket ledde fram till ett tecknande av ett åttaårigt avtal.

Arbetsprocessen

Under hela processen upprätthölls en tät dialog med medlemmen genom e-post, telefonkontakt och avstämningsmöten. Medlemmen hade i tidigt stadie tekniska specifikationer över utförandet och omfattningen av uppdraget. Ramavtalet grundar sig i de allmänna bestämmelserna NU 15 för att säkerställa ett framgångsrikt uppdrag. Upphandlingsdokumenten skapades som strukturerade dokument i Tendsign där inbjudna leverantörer fick lämna sina anbud. En noggrann kvalificering och utvärdering genomfördes för de leverantörer som uppfyllde samtliga SKA-krav i upphandlingen.

Resultat

Medlemmen har idag säkrat ett mer omfattande och väl anpassat ramavtal för uppdraget med en lämplig leverantör.