< Tillbaka

Case

Projekteringskonsult till utbyggnad

Uppdragsgivare:
Vattenbolag

Typ av uppdrag:
Förnyad Konkurrensutsättning

När:
Augusti – November 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Gustav Asmussen och Torbjörn Eriksson

Uppdrag och behov

Vattenbolaget planerar att utföra en utbyggnad av ett befintligt infiltrationsvattenverk för att öka dess kapacitet. De avsåg därmed att köpa in konsulter inom projektering för att ta fram nödvändiga uppgifter. Projektörerna skulle bl.a. ta fram handlingar som specificerade tekniska system, material och lösningar för verkets utbyggnad. Medlemmen ville därmed ta hjälp av Sinfra för att avropa dessa konsulter från ramavtalsområdet Miljö- och teknikkonsulter del 2.

Resultat

Ett effektivt samarbete mellan Sinfra och medlemmen resulterade i ett lyckat avrop. Genom god kommunikation mellan parterna kunde arbetets process utföras snabbt och strukturerat. Utifrån underlagen som togs fram kunde kvalitativa konsulter avropas till ett ekonomiskt fördelaktigt pris.