< Tillbaka

Case

Marknadskonsult med kort varsel

Uppdragsgivare:
LEVA i Lysekil AB

Typ av uppdrag:
Direktupphandling

När:
December 2023 – Januari 2024

Inköpsresurs Sinfra:
Hanna Boholm och Elia Özer

Uppdrag och behov

Målet var att upphandla en konsult som kunde bistå och stötta marknadsavdelningen i strategiskt och operativt arbete. En utmaning var att behovet behövde tillgodoses skyndsamt.

Upphandlingsprocessen

Tre leverantörer bjöds in för att delta i upphandlingen. Processen fokuserade på att utvärdera leverantörernas förmåga att möta företagets specifika behov och krav.

Resultat

Upphandlingen resulterade i framgångsrikt val av en marknadskonsult som uppfyllde LEVA i Lysekils behov. Genom en noggrann urvalsprocess kunde företaget säkerställa att den valda konsulten hade rätt kompetens för att effektivt stärka och förbättra deras marknadsföringsstrategier. Upphandlingen utfördes inom önskad tidsplan.