< Tillbaka

Case

Konsult för ökat samarbete

Uppdragsgivare:
Samverkansforum för VA-bolag

Typ av uppdrag:
Förnyad Konkurrensutsättning

När:
September-november 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Hassanein Al Jaboori och Gustav Asmussen

Uppdrag och behov

Ett samverkansforum för VA-bolag kontaktade Sinfra för att få hjälp med att genomföra en FKU på Sinfras ramavtal Miljö- och teknikkonsulter. Målet var att upphandla en projektledare som skulle skapa och bidra till ett ökat samarbete i det lokala nätverket. Uppdragsgivaren sökte en projektledare som skulle hjälpa dem att ta fram ett väl underbyggt, konkret förslag på vad VA-samverkan i länet minst bör omfatta och hur arbetet skulle organiseras framåt.

Resultat

Sinfra genomföra en smidig och tidseffektiv FKU och lyckades upphandla en lämplig projektledare som hade genomfört ett väldigt snarlikt uppdrag tidigare. Samverkansforumet var mycket nöjda med den snabba hanteringen av behovet och enkelheten i processen.