< Tillbaka

Case

Koncernövergripande ramavtal

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Offentlig upphandling

När:
Augusti 2023 – December 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Josefine Forsgren och Lena Dellbrant

Uppdrag och behov

Medlemmen var i behov av att förnya ett ramavtal som var på väg att löpa ut och hade identifierat ett behov av att upprätta ett koncernövergripande ramavtal. Utöver det fanns en önskan om att teckna ramavtal med fler aktörer för att inte begränsa sig till endast en enskild entreprenör.

Arbetsprocessen

Sinfra utformande en kravspecifikation utefter medlemmens behov för de olika verksamheterna. Detta mynnade ut i att upphandlingen omfattade fyra delområden. Upphandlingen utfördes som en utförandeentreprenad enligt AB04 och publicerades i Tendsign där leverantörer bjöds in att lämna anbud. Vid anbudstidens utgång, genomfördes en kvalificering och därefter en utvärdering av de leverantörer som uppfyllde samtliga krav för upphandlingen. De kvalificerade anbudsgivarna bjöds in till anbudsgenomgångar för att ytterligare säkerställa att ställda krav uppfylldes.

Resultat

Ramavtal tecknades med 4 leverantörer. Idag kan medlemmen med större flexibilitet använda sig av fler leverantörer utifrån deras specifika behov och uppdrag.