< Tillbaka

Case

Avrop och vägledning

Uppdragsgivare:
Gävle Energi AB

Typ av uppdrag:
Förnyad Konkurrensutsättning

När:
November 2023 – December 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Torbjörn Eriksson och Gustav Asmussen

Uppdrag och behov

Gävle Energi behövde hjälp med att avropa fjärrvärmerör från Sinfras ramavtalsområde: Fjärrvärme- och fjärrkylarör och skarvningstjänster. Utöver avropet av fjärrvärmerör så fanns behovet av att få en genomgång av hur man gör avrop från Sinfras ramavtal.

Arbetsprocessen

Arbetet inleddes med ett uppstartmöte där Sinfra tar del av Gävle Energis behov och får den information som behövs för uppdraget med FKUn. Utifrån den givna informationen påbörjas arbetet med att:
– utforma tidsplanen
– anpassa FKU-dokumentet efter krav och behov
– anpassa avtalsdokumentet
– ta fram övriga dokument

När alla dokument och tillhörande bilagor var klara skickades FKUn till alla ramavtalsleverantörer. Uppdraget innefattade även att administrera inkomna frågor från leverantörer och svara på dessa i samarbete med Gävle Energi samt att utvärdera inkomna anbud och tilldela en leverantör. Slutligen utformades avtalsdokumentet för signering av parterna.

Resultat

Efter avtalstecknande gjordes en genomgång av avropsprocessen för fjärrvärmerören med Gävle Energi i syfte att ge vägledning för kommande avrop från Sinfras ramavtal.

Genom en bra dialog mellan Gävle Energi och Sinfra kunde avropet utföras enligt utsatt tidsplan.