< Tillbaka

Case

Utbyte av 2000 energimätare

Uppdragsgivare:
ENA Energi AB

Typ av uppdrag:
Förnyad konkurrensutsättning

När:
Maj 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Hassanein Al Jaboori

Uppdrag och behov

ENA Energi AB ska under perioden 2023–2025 byta ut 2 000 befintliga energimätare hos sina kunder. ENA Energi AB kontaktade, med anledning av detta överhängande behov, Sinfra för att få hjälp med att avropa på Sinfras ramavtal Energimätare för värme och kyla genom Förnyad Konkurrensutsättning. ENA Energi AB efterfrågade en helhetslösning, vilket skulle inkludera leverans av energimätare, projektering, installation samt support.

Arbetsprocessen

För att möta behovet hos ENA Energi AB, genomfördes följande steg:

Kravspecifikation och marknadsundersökning
Ett nära och tätt samarbete mellan Sinfra och ENA Energi AB var en förutsättning för att identifiera och tydliggöra specifika krav och önskemål kring behovet. Information samlades in genom flera möten och avstämningar mellan Sinfra och ENA Energi AB.
Som en del av förarbetet genomfördes flera leverantörsdialoger, i syfte att undersöka marknaden och intresset från leverantörer samt deras möjligheter att leverera enligt tänkt avrop. Hänsyn togs till viktiga faktorer som funktionalitet, flexibilitet, ledtider, pris och inte minst – hållbarhet.

Upphandling och utvärdering
När förarbetet var utfört och den tekniska specifikationen fastställd, initierades utformningen avropsförfågan. Sinfras FKU-mall, som finns tillgänglig för alla medlemmar, användes som en stadig grund. Därefter genomförde Sinfra en formell upphandlingsprocess där ramavtalsleverantörena bjöds in att lämna anbud.
De inkomna anbuden jämfördes och utvärderades baserat på de specificerade krav och kriterier som fastställts i avropsfrågan – såsom teknisk kompetens, erfarenhet, tillgänglighet av support och prisnivåer. ENA Energi AB valde att utvärdera på utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet och viktade dessa 40/60.

Förhandling och kontraktsutformning
Förhandlingsfasen genomsyrades av ett nära samarbete med ENA Energi AB och en tät dialog i syfte att förhandla fram bästa möjliga villkor och priser. Detta gjordes genom anbudsgenomgångar med respektive anbudslämnare. Vi strävade efter att försäkra att det kommande avtalet skulle vara fördelaktigt för ENA Energi AB samt uppfylla samtliga behov och krav.

Resultat

Samarbetet mellan Sinfra och ENA Energi AB var mycket framgångsrikt och överträffade förväntningarna från båda parter. ENA Energi AB kan se fram emot leverans av energimätare från en leverantör som erbjuder högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser, vilket säkerställer att de kommer att ha tillgång till den senaste tekniken och funktionerna för att förbättra sin energimätning och effektivitet. Detta kommer i sin tur bidra till att förstärka verksamhetens energiövervakning och möjliggöra än mer precisa fakturor för kunderna.

 


”Tydlig kommunikation och en tydlig plan kring tillvägagångssättet från första dagen.
Höll tidplanen och fanns hela tiden tillgängliga. Ett trevligt och professionellt team! Jättenöjd med er hjälp!”

Amanda Jansson, ENA Energi AB