< Tillbaka

Case

Brunnsborrning till lägst pris

Uppdragsgivare:
Kalmar Vatten AB

Typ av uppdrag:
Förnyad konkurrensutsättning

När:
September 2023 – December 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Torbjörn Eriksson och Lena Dellbrant

Uppdrag och behov

Kalmar Vatten kontaktade Sinfra och behövde hjälp med att avropa brunnsborrare för filterbrunn från Sinfras ramavtalsområde – Brunnsborrning.

Arbetsprocessen

Efter ett uppstartmöte med Kalmar Vatten påbörjade Sinfra arbetet med att bland annat utforma tidsplan, FKU-dokument samt avtalsdokument utifrån Kalmar Vattens behov. När samtliga dokument relaterade till FKUn var kompletta skickades FKUn till samtliga ramavtalsleverantörer. Sinfra projektledde hela uppdraget och hade regelbunda avstämningar med Kalmar Vatten. Efter anbudstidens slut utvärderades anbuden utifrån angivet utvärderingskriterie, vilket hade satts till lägsta anbudspris, och en av leverantörerna tilldelades därefter uppdraget.

”Allt fungerade otroligt smidigt och uppskattar inköpsresursens kompetens och vägledning genom processen. Upphandling är en komplicerad process och att kunna få stöd till bra självkostnadspris som gör att vi kan använda upphandling via er är en mycket bra idé.”

Håkan Lagesson, Kalmar Vatten AB