BMH Technology har nyligen projekterat tre stora bränsleanläggningar
– en för Borås Energi och Miljö, en för Mälarenergi i Västerås och en för energibolaget Ørsted i Danmark. Borås är redan i drift och de två andra ska driftsättas nu i höst

BMH har levererat den yttre bränslehanteringen i sin helhet till samtliga tre anläggningar, som har mycket höga kapaciteter. Mälarenergis nya anläggning tar emot 700 kubikmeter returflis per timme, Borås Energi och Miljös anläggning på Sobacken lika mycket skogsflis och Asnæsværket i Danmark klarar 1000 kubikmeter skogsflis.

Råvaran till Asnæsværket importeras, på grund av brist på inhemska biobränslen. Fartyg lossar 1000 kubikmeter flis i timmen i direkt anslutning till mottagningsfickan i hamnen på Själland. De svenska anläggningarna får sin råvara med lastbil.

Läs hela artikeln här!

Artikel hämtad från Energinyheter 20190923