Vi har blivit uppmärksammade på att flera av våra ramavtalsleverantörer har fått e-post på engelska, där man utger sig för att vara från Sinfra, och frågar efter utestående fakturor. Det är inte från oss och vi uppmanar de som har fått detta meddelande att inte skicka några uppgifter eller klicka på länkar.