Bli ramavtalsleverantör

Att vara ramavtalsleverantör

Sinfra är en inköpscentral som har högt uppställda krav och förväntningar på våra ramavtalsleverantörer. Som upphandlad ramavtalsleverantör till oss har ni en unik möjlighet att nå ut till alla våra medlemmar som kan avropa på ramavtalet direkt, då upphandlingen redan är genomförd. Läs vår uppförandekod för våra ramavtalsleverantörer; Sinfras uppförandekod för leverantörer.

Hur blir man ramavtalsleverantör?

Sinfra sköter samtliga upphandlingar i Visma Tendsign. Första steget för potentiella ramavtalsleverantörer som har kvalificerat sig som ramavtalsleverantör genom att medverka vid någon av våra upphandlingar måste först lämna ett anbud. Därefter har ramavtalsleverantören uppfyllt de urvalskriterier som Sinfra ställt som villkor och krav inom ramen för upphandlingen. Att bli utvald som ramavtalsleverantör till oss är att betrakta som en kvalitetsmärkning. Godkännandet betyder att ramavtalsleverantören klarar samtliga kvalitetskrav som vi har satt upp för respektive upphandling med avseende på:

 

  • Pris för produkter, system och tjänster
  • Hållbarhet
  • Leverans, support och service
  • Garantier och villkor
  • Ekonomisk stabilitet

Mer information om försäkringen klicka på denna länk: 
Självriskelimineringsförsäkring-information

Information om försäkringsvillkor klicka på denna länk: 
Försäkringsvillkor Sinfra och Berkley »

För att anmäla en skada fyll i följande: 
Skadeanmälningsblankett »