Föregående vecka besökte vi på Sinfra en av våra ramavtalsleverantörer, NOAH, som vi har ramavtal tecknat med avseende Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning.

Vi förvaltar askhanteringsprocessen å våra medlemmars vägnar och därför är det viktigt för oss att se hur vi gemensamt kan effektivisera och se till att vi vet hur varje del i processen går till på plats I Norge.

Bild från: Kalkbrottet Langøya I Norge