En av Sinfras viktigaste uppgifter är att ha en kontinuerlig och aktiv kommunikation med sina medlemmar och ramavtalsleverantörer.
Att ta tillvara medlemmarnas intressen och följa upp ramavtalen  med respektive leverantör är viktigt för att uppnå största möjliga medlemsnytta.
Trots kontakterna med befintliga medlemmar och ramavtalsleverantörer träffar Sinfra regelbundet även andra intressenter som myndighetsrepresentanter, branschkollegor och inte minst andra energi och VA-organisationer och leverantörer som i förlängningen önskar medlemskap eller att bli ramavtalsleverantörer.
Huvudkontorets centrala placering mitt i centrala Stockholm gör att vi är lätta att nå och någon eller några av oss har i princip alltid möjlighet att ta emot ett besök från en intressent.
Därför vill vi uppmana alla er, nya och gamla medlemmar samt ramavtalsleverantörer och övriga intressenter hör av er till oss och besök oss gärna på vårt kontor på Kungsbroplan 2 i Stockholm.