Avvikelserapportering

Vi gör regelbundna revisioner och granskningar av våra ramavtalsleverantörer för att de ska följa och leva upp till de krav vi har inom både kvalitet och hållbarhet. Trots detta händer det ibland att våra medlemmar upplever olika typer av problem eller avvikelser i kontakten med leverantörerna och det är av yttersta vikt att det kommer till vår kännedom.

Vänligen fyll i formuläret ifall du har upplevt en avvikelse av något slag med en eller flera av våra ramavtalsleverantörer så vi kan följa upp och avgöra vilken typ av åtgärd som behöver tas för att komma tillrätta med problemet.