Inför inte nya subventioner för grön energi. Det rådet ger den tidigare Nokiachefen Jorma Ollila till de nordiska länderna angående energipolitiken och att få ner de fossila utsläppen. De förnyelsebara energikällorna kan konkurrera av egen kraft, anser han.

– Om ett par år kommer de nordiska länderna börja avveckla sina subventioner till förnyelsebar energi. Utvecklingen, inte minst inom batteriteknologin, går snabbare än vad jag själv skulle trott bara för några år sedan, säger Jorma Ollila.

Med sin bakgrund som koncernchef för Nokia 1992-2006 och som styrelseordförande i Shell 2006-2015 har Jorma Ollila fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att mejsla fram ett antal förslag hur de nordiska länderna ska kunna samarbeta bättre inom energipolitiken.

– Trots att de nordiska länderna är så sammanvävda och beroende av varandra har energipolitiken i stort sett varit en nationell angelägenhet, säger han.

Undantaget är elmarknaden, där Norden varit föregångare.

– Men det sker stora ändringar nu när de förnyelsebara energikällorna kommer så snabbt. Det behövs en ny nordisk vision. De kommande tio åren kommer att bli avgörande, säger han.

Det stora problemet med förnyelsebar energi, som vind- och solkraft, är att det behövs alternativ kraft när det inte blåser eller när det är mörkt. De kraftproducenter som kan reagera snabbast är vattenkraftverken. Norska Statkraft, som är Europas största producent av förnyelsebar energi, har argumenterat för att företaget inte bara bör få betalt för strömmen, men också för den kapacitet de har att snabbt öka elproduktionen. De norska och svenska vattenmagasinen är Europas batteri för att lagra energi, hävdas det.

– Jag ser ingen stor risk för att det blir en blackout på den nordiska elmarknaden. De värsta tillfällena som diskuteras är att det i så fall varar 1–3 minuter eller som mest 1–3 timmar, säger Jorma Ollila.

Svenska Dagbladet 27 jun -17