Vi på Sinfra har vid ett flertal tillfällen mottagit en önskan om en avropsvägledning. En sådan är nu framtagen och finns under respektive avtal eller under rubriken ”Ramavtal”. 

Klicka här för att komma till avropsvägledningen!