I Danmark avbryts var femte större upphandling. Eftersom ungefär hälften av avbrytandena sker efter det att anbuden lämnats in finns det pengar att spara på bättre förberedelser.

Var femte dansk upphandling över tröskelvärdena avbryts. Det framgår av Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens färska rapport Annullationer af danske EU-udbud.

Jakob Hald är chef för Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Han slår fast att varje avbruten upphandling innebär onödiga kostnader får både köpare och säljare:

– Att var femte upphandling avbryts kan tyckas vara ett enormt misslyckande. Siffran måste emellertid ses i ljuset av det faktum att tre av fyra upphandlingar annonseras igen i modifierad form.

Vanligaste anledningen till avbrytande är fel, eller annat behov av förändringar, i publicerade upphandlingsdokument. I 22 procent av de avbrutna upphandlingarna hänvisas till bristande konkurrens. Av dem återannonseras dock 54 procent efter att ha förändrats.

Av rapporten framgår att ungefär hälften av avbrytandena sker efter det att anbuden kommit in. Kommuner tenderar att avbryta oftare än statliga myndigheter och regioner.

– Analysen visar att vissa upphandlande enheter kan bli betydligt bättre på att förbereda sina anbud, bekräftar Jakob Hald.

Klart är också att det i upphandlarled idkas betydande självkritik. I nästan hälften av de avbrutna upphandlingarna anser upphandlande enheter att man med facit i hand skulle kunna ha agerat annorlunda. Det handlar om allt från att skaffa sig bättre marknadsinsikt och större noggrannhet vid utarbetande av underlaget till ett mer genomtänkt val av upphandlingsförfarande.

Jakob Scharff vid den danska arbetsgivar- och branschorganisationen DI säger att leverantörerna är redo att hjälp till att vässa upphandlingsprocesserna:

– Även om vi har upplevt förbättringar finns det ett tydligt behov av att stärka de offentliga inköpsavdelningarna.