Nytt ramavtalsområde

Nytt ramavtalsområde

Ramavtalen avser AMS-arbeten och tjänster knutna till området såsom tex. rengöring av ställverk och nätstationer, förbikopplingar och apparatunderhåll. Tjänster som ingår är bland annat underhålls- och servicearbeten på låg- och mellanspänningsanläggningar i...
Processutrustning för reningsverk

Processutrustning för reningsverk

Ett helt nytt ramavtalsområde är nu klart: Processutrustning för reningsverk. Ramavtalet avser huvudsakligen inloppsgaller, tvättpressar, sandtvättar, septicmottagare, slamförtjockare, slamavvattnare, polymerberedare, renssilar m.m. Det ingår även tillhörande...
Podavsnitt med klimatfokus

Podavsnitt med klimatfokus

Avsnitt 14 i Sinfras pod Upphandlingar och Avrop finns nu tillgängligt att lyssna på. Ett avsnitt med stor anknytning till hållbarhet och klimat när Filippa Peterson berättar om ramavtalsområdet Koldioxidreducerande åtgärder tillsammans med Nabaz Dalshad som djupdyker...
Två nya medarbetare

Två nya medarbetare

Vi hälsar Lena Dellbrant och Torbjörn Eriksson hjärtligt välkomna till Sinfra. Lena och Torbjörn ska båda två arbeta som inköpsresurser och är just nu delaktiga i arbetet med att bygga upp vårt nya tjänsteområde. Lena kommer närmast från Mälarenergi där hon under...
Övervakning av ledningsnät VA

Övervakning av ledningsnät VA

Sinfra arbetar för en ökad digitalisering inom VA-branschen. 2023-03-15 startar vårt nya ramavtal ”Övervakning av ledningsnät VA” som huvudsakligen avser system för övervakning av ledningsnät inom vatten och avlopp samt hårdvara för insamling av mätvärden....