Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Sinfras årsstämma 2023 genomförs 2023-12-07 kl 13:00. Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i november. Stämman sker digitalt och sista dag för anmälan är den 30 november. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag. Anmäl dig...
Uppdaterad uppförandekod för leverantörer

Uppdaterad uppförandekod för leverantörer

För att stärka kraven inom säkerhet och social hållbarhet har en ny version av Uppförandekod för leverantörer tagits fram. Syftet är att höja standarden för alla ramavtalsleverantörer när det gäller säkerhet och jämställdhet/mångfald samt att nyttja Sinfras potential...
Nya hållbarhetskrav i leverantörskvalificeringen

Nya hållbarhetskrav i leverantörskvalificeringen

Under hösten gör Sinfra en pilot kring hållbarhetskraven i leverantörskvalificeringen. – Vi strävar efter att sluta avtal med leverantörer som har en bra nivå i sitt hållbarhetsarbete och att vi på Sinfra bidrar till att utveckla hållbarhetsarbetet så att...
Nytt podavsnitt om hållbarhet

Nytt podavsnitt om hållbarhet

Hållbarhet är en central del både vid upphandling och uppföljning av våra ramavtal och leverantörer. I senaste avsnittet av Sinfras pod Upphandlingar och Avrop berättar Nathalie Suares och Karl Nordén om de olika hållbarhetsaktiviteterna vi genomför och hur vi...