Nyförläggning med schaktfria metoder

Nyförläggning med schaktfria metoder

Ramavtalsområdet för nyförläggning med schaktfria metoder innehåller hammarborrning, styrd borrning, AT-borrning samt jordraket och börjar gälla från och med 2021-09-27. – Det här är ett område som har efterfrågats av många medlemmar, säger Musa Bargabriel,...
Leveransförseningar inom flera ramavtalsområden

Leveransförseningar inom flera ramavtalsområden

Marknaden för halvledare samt vissa elkomponenter är fortsatt ansträngd. Med anledning av detta har vi gått ut med förfrågan till våra ramavtalsleverantörer inom berörda områden för att få veta hur marknadssituationen påverkar deras möjlighet att leverera till våra...
Lär känna Sinfra: Hur finansieras verksamheten?

Lär känna Sinfra: Hur finansieras verksamheten?

Kickback, återbäring och medlemsinsats – på Sinfra har vi många ord och uttryck som oftast inte förekommer i ”vanliga” företag. Å andra sidan är vi ju inte heller ett vanligt företag och mäter inte framgång i hur stor vinst vi gör per år. Vi känner att det är dags att...
Sänkt kickback på alla nya ramavtal

Sänkt kickback på alla nya ramavtal

Med start den 1 september kommer samtliga nya ramavtal som tecknas med Sinfra ha en kickback på endast 0,9 %. Detta är något vi har jobbat med länge och är ytterligare ett steg i den gradvisa sänkningen av kickbacken som vi har genomfört de senaste åren. –...
Instruktion för villkorsjämförelse

Instruktion för villkorsjämförelse

Många av våra medlemmar frågar oss hur en villkorsjämförelse ska gå till i praktiken. Som hjälp har vi därför tagit fram en instruktion som beskriver processen steg för steg och som går att tillämpa på de flesta av våra ramavtal. Instruktionen finns i Medlemsportalen...