Juristtjänster

Juristtjänster

Många av våra medlemmar efterfrågar tillgång till juridiska tjänster avseende upphandlingsrättsliga, affärsjuridiska och entreprenadsrättsliga frågor. Det finns även behov av kunskap inom miljörättsliga frågor och annan myndighets- och tillståndsrelaterad...
Välkomna till Sinfra

Välkomna till Sinfra

Vi önskar våra nya medlemmar välkomna till Sinfra! Askersunds Kommun Bioenergi i Luleå AB Bollebygds Kommun Botkyrka Kommun Haparanda Värmeverk Kalix Kommun
Nytt ramavtalsområde inom Värme & Kyla

Nytt ramavtalsområde inom Värme & Kyla

Den 1 januari publicerades det nya avtalsområdet System för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät- och centraler. Det ersätter därmed avtalen Styr- och Reglerprodukter för fjärrvärme och fjärrkylapplikationer samt Kulvertlarm och...
Val av styrelse

Val av styrelse

På årsstämman i början av december genomfördes val av Sinfras styrelse för det kommande verksamhetsåret. Våra styrelsemedlemmar är alla representanter från medlemsbolagen och har en bred kompetens med roller såsom vd, affärsområdeschefer och inköpschefer. Susanne Malm...
Hållbarhetsenkäten för leverantörer ute nu

Hållbarhetsenkäten för leverantörer ute nu

Just nu pågår årets undersökning av ramavtalsleverantörernas hållbarhetsarbete. Undersökningen genomförs genom en webenkät där Sinfra ställer en rad frågor om hållbarhetsarbetet (allt från miljö, affärsetik och social hållbarhet) och poängsätter varje leverantör i ett...