Projekt kring säkerhet slutfört

Projekt kring säkerhet slutfört

Sinfra har genomfört ett projekt gällande säkerhet där syftet var att få ett tydligare perspektiv på hur vi ska agera runt säkerhet på Sinfra. Projektet har omfattat vår egen administrativa verksamhet, uppdrag ute hos er medlemmar samt även hur vi ska agera i de olika...
Stämman öppnar upp för nya kategorier

Stämman öppnar upp för nya kategorier

På den extra föreningsstämman den 25 januari ratificerades beslutet kring stadgeändringen från den ordinarie årsstämman. Detta innebär att Sinfra från och med idag även välkomnar verksamheter inom avfall och återvinning, hamn samt fiber som medlemmar. Vi har fått ett...
Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma

Sinfras styrelse kallar till extra föreningsstämma den 25 januari 2024 kl 9. Extrastämman hålls för att ratificera tidigare stämmobeslut gällande stadgeändring och genomförs digitalt via länk. Anmäl dig här. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras...
Extra föreningsstämma

Årsstämma 2023

Sinfras årsstämma 2023 genomförs 2023-12-07 kl 13:00. Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i november. Stämman sker digitalt och sista dag för anmälan är den 30 november. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag. Anmäl dig...
Uppdaterad uppförandekod för leverantörer

Uppdaterad uppförandekod för leverantörer

För att stärka kraven inom säkerhet och social hållbarhet har en ny version av Uppförandekod för leverantörer tagits fram. Syftet är att höja standarden för alla ramavtalsleverantörer när det gäller säkerhet och jämställdhet/mångfald samt att nyttja Sinfras potential...