Här ska den giftiga askan från sopeldningen tas om hand

Här ska den giftiga askan från sopeldningen tas om hand

Mälarenergi producerar varje år 26 000 ton flygaska när rökgaserna renas. I dag skickas askan till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden, men inom några år kommer brottet att vara fyllt. Vid en ny anläggning på sin kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro...
Fortsatt stor ökning för solel

Fortsatt stor ökning för solel

Förra året ökade solelen i Sverige med nästan 70 procent. Den tillväxten ser ut att fortsätta även i år. Energimyndigheten spår att solcellerna kan växa till 20 gånger dagens produktion.  Men frågan om huruvida solceller är bra för klimatet är svår att besvara. Vanlig...
För mycket energi stannar i skogen

För mycket energi stannar i skogen

Ur klimatsynpunkt är det en fördel om en större del av tillväxten i skogen kan komma till användning. Finns biomassan kvar i skogen bryts den ner och koldioxiden som lagrats släpps ut igen, skriver Knut Persson. Räknat som energi tas inte mycket mer än en tredjedel av...