Även i år har Sinfra ett betydande överskott som vi betalar tillbaka till medlemmarna i form av en återbäring.

– Att återbäringen är hög baseras på att vi har mycket avrop, men ambitionen är att få ner återbäringen så fort som möjligt, säger Sinfras vd Tony Doganson. Pengarna gör mer nytta hos medlemmarna än hos oss.

Läs mer i artikeln på Upphandling24.se