Sinfras årsstämma 2023 genomförs 2023-12-07 kl 13:00.
Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i november. Stämman sker digitalt och sista dag för anmälan är den 30 november. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag.

Anmäl dig här