Sinfras årsstämma 2022 genomförs fredag den 1 december kl 13.
Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i november. Stämman sker digitalt och sista dag för anmälan är den 24 november. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag.

Anmäl dig här