Sinfras årsstämma 2021 kommer genomföras fredag den 3 december kl 13.
Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i november. Stämman sker digitalt och sista dag för anmälan är den 26 november.

Anmäl dig här