Nu är det dags igen för Sinfras årliga självutvärdering för våra ramavtalsleverantörer. I enkäten får ramavtalsleverantörerna svara på en rad frågor om sitt hållbarhetsarbete och vi följer upp det som lovats under upphandlingen. Enkäten skickades ut 170323 och senast 170522 vill vi ha tillbaka svaren.
Resultaten av enkäten planeras att redovisas under september månad.

För att läsa om syftet klicka här!
För att fylla i självutvärderingsenkäten klicka här!