Syftet med medlemsenkäten är för Sinfra ( f.d. Värmek) uppdelad efter våra kärnvärden Hållbarhet, Kompetens och Delaktighet. Vi vill få en bättre förståelse för medlemmarnas prioriteringar gällande hållbarhet, utveckling av Sinfras hållbarhetsarbete samt samverkan i kommande upphandlingar.

Frågorna avseende hållbarhet utgår från de krav och önskemål som Ni som medlem ställer på leverantörer i upphandling, val av ramavtal eller uppföljning. Frågorna avseende kompetens och delaktighet avser hur vi på Sinfra kan utveckla vår kommunikation med Er.

Ni finner länken för medlemsenkäten här. För att besvara enkäten krävs att ni loggar in med ett Google-konto. Detta för att kunna svara på delar av enkäten vid olika tillfällen. När ni lämnat era svar kan ingen annan än Sinfras personal läsa dem och informationen lämnas heller inte ut till tredje part. Endast de hos Sinfra som är involverade i medlemsenkäten har tillgång till era svar. För att spara era svar, klicka fram till sista sidan och klicka på ”Skicka”. Ni har möjlighet att med samma Google-konto logga in och redigera de lämnade svaren. När svar inkommit från samtliga medlemmar kommer resultatet sammanställas i en rapport där det kan komma att framgå vilken medlem som har svarat vad.

Observera att den 6:e april 2017 bytte Värmek namn till Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek.för.

Sista svarsdatum 31 juni 2017.
Vid frågor, kontakta Nisha Kurt eller Maria Wadsborn.