Uppsalaföretaget Airwatergreen har mottagit ett nyinstiftat hederpris i Berlin, AGS SPD:s Stora Innovationspris, för att på ett exemplariskt sätt ha bidragit till reducerad energianvändning, ökad arbetsplatssäkerhet samt skapande av nya kvalificerade jobb i Europa.

Airwatergreen har på kort tid överraskat marknaden med banbrytande teknik för energieffektiv industriell avfuktning av både traditionella och helt nya användningsområden. Tekniken väntas kunna spara stora underhållskostnader, minska uppvärmningsbehoven samt förbättra arbetsplatsmiljön för bland annat det europeiska fjärrvärmenätet och vatten- och avloppsindustrin.