Brunnsborrning är ett nytt ramavtalsområde hos Sinfra med start 2023-01-15. Det är uppdelat i tre olika tjänsteområden:

  • Vattenbrunnar såsom bland annat bergbrunnar, filterbrunnar, formations- och grusfilterbrunnar
  • Energibrunnar såsom kollektorbrunnar, energilager och frikyla m.m.
  • Tillhörande tjänster såsom grundvattenrör/instrumentering, undersökningsrör, grundvattensänkning, service- och underhållstjänster m.m.

– Friskt vatten är vårt viktigaste livsmedel och genom djupborrande brunnar säkerställer vi en stabilare vattenförsörjning i jämförelse med ytligare grundvattentäkter, säger Musa Bargabriel som är ansvarig upphandlare på Sinfra för det nya ramavtalsområdet. De senaste årens klimatförändringar med längre torrperioder och kraftigare nederbörd har lett till större variationer över året på många platser runt om i Sverige. Brunnsborrare har ett ansvar att uppmärksamma beställarna om brunnsdesign, att placeringen beaktar dessa parametrar för att vattenförsörjningen ska vara så hållbar som möjlig – likväl som yttre påverkan och risker av potentiella föroreningar av vårt generella friska grundvatten.

Avrop på Brunnsborrning sker endast genom förnyad konkurrensutsättning och avtal har tecknats med fyra ramavtalsleverantörer – AB Mullsjö Brunnsborrningar, Borrspecialisten AB, FBB Finspångs Brunnsborrning AB samt MALMBERG BORRNING AB.