Vi har den senaste månaden fått en rad nya medlemmar.

Välkomna till Sinfra önskar vi:

  • Affärsverken Elnät i Karlskrona AB
  • Arvika kommun
  • BlaikenVind AB
  • Skellefteå Kraft Elnät AB
  • Skellefteå Kraft Fibernät AB
  • Vätternvatten AB