Förra året ökade solelen i Sverige med nästan 70 procent. Den tillväxten ser ut att fortsätta även i år. Energimyndigheten spår att solcellerna kan växa till 20 gånger dagens produktion. 

Men frågan om huruvida solceller är bra för klimatet är svår att besvara. Vanlig el i Sverige är nästan helt koldioxidfri, så utsläppen minskar inte av att skaffa solceller. Men solceller kan hjälpa till att spara på vattenkraft under sommaren och elen går dessutom att exportera varma sommardagar när behovet är stort i grannländer med smutsig el. Dels kan solel bidra till framtida elförsörjning.

– Solel är den grönaste form av el som går att tillverka. Och ska vi ha en förnybar omställning och en ökad elanvändning från 140 till 190 eller 200 TWh om året så måste det tillföras ny grön energi. Då är solel ett väldigt bra alternativ, säger Johan Skördare, vd på projektören Energiengagemang.

Artikelhämtad från Energinyheter 20200220